top of page

10-daagse: zomers en droog, droogte blijft aanhouden

Raymond Klaassen

De komende 10 dagen wordt er nog steeds geen neerslag van betekenis verwacht. De zomer zit stevig in het zadel en de droogte neemt verder toe.

De regering heeft woensdag 3 augustus aangekondigd dat de aanhoudende droogte voor een officieel watertekort in ons land zorgt. Daarom is nu het verdeelplan van kracht. Dit betekent dat er maatregelen van kracht zijn om het water volgens wettelijke afspraken te verdelen.

Voorlopig geen neerslag van betekenis

De weerkaarten laten in de komende periode ook geen neerslag van betekenis zien. De maand augustus lijkt in zijn geheel erg droog te gaan verlopen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, maar voor een groot deel van Europa. De droogte zal de komende weken dus verder toenemen en de kans is groot dat er nog meer maatregelen gaan volgen.


De eerste prioriteit in het verdeelplan is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden - zoals de industrie, landbouw en scheepvaart - sluiten later aan in de rij.

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Harbers alle Nederlanders om "goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen."

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

Bron ANP/Weerplaza

2 views0 comments
bottom of page