top of page

AD: De droogte is nog erger dan extreem: ‘Woningen kunnen gaan verzakken’

Author: Eric Reijnen - Rutten

De droogte wordt dit jaar een nog groter probleem dan twee jaar geleden, het droogste jaar sinds 1976. De stand van het grondwater is nu al vergelijkbaar met het laagste peil in 2018, terwijl het grondwater nog verder zal dalen. Dat heeft grote gevolgen voor onder meer funderingen en de natuur.


Ondanks de regen van de laatste week daalt de grondwaterstand nog altijd zo’n 0,5 centimeter per dag, zo meldt ingenieursbureau Wareco, dat met 20.000 peilstations het grondwater monitort. ,,Het kan tientallen centimeters lager worden dan in 2018’’, zegt grondwaterspecialist Maarten Kuiper. 2018 staat te boek als ‘extreem droog’.

Bomen en planten zullen het zwaar krijgen en mogelijk al vroeg blad verliezen. ,,In sommige regio’s is de vegetatie nog niet hersteld van de vorige droogteperiode.’’ Ook de opbrengst van de landbouw wordt lager en de lage grondwaterstand zorgt ervoor dat kleilagen gaan inklinken. ,,En dat kan zorgen voor verzakkingen van woningen.’’


Het grondwater zakt mee met de dalende rivierwa­ter­stand. Tot wel enkele kilometers van de rivier Maarten Kuiper, grondwaterspecialist

‘Elke druppel telt’

2020 zal een droger jaar zijn dan 2018. Daarom zei Misha Mouwen, adjunct-directeur van de Brabantse Milieufederatie, al eerder tegen deze site: ,,Elke druppel telt.” Volgens Mouwen staan we op een enorme achterstand. ,,En met die piekbuien van laatst kun je jezelf afvragen of de natuur en de landbouw er veel aan heeft.”


Droogtemonitor KNMI © © KNMI Het water vasthouden is dan moeilijk. ,,Vooral in verstedelijkt gebied, zoals je ook zag in Tilburg waar de riolering overstroomde, is dat nog niet altijd goed georganiseerd. De focus ligt op het zo snel mogelijk afvoeren van al dat water via de riolering. Daar moeten we echt zorgen voor meer groen, zodat het water langzaam weg kan zakken. Dus ook in de tuin moeten de stenen eruit en het groen erin. Al die kleine beetjes helpen.”

Rivierwaterstand

De kurkdroge zomer van 2018 zet alle waterexperts op scherp. In heel Nederland valt veel minder regen dan in een ‘normaal’ jaar. Er volgen sproeiverboden, autowasverboden en adviezen om geen zwembadjes meer te vullen. De bodem op de Veluwe is zo droog, dat als je het zand met je hand grijpt, het meteen uiteenvalt in een stofwolkje. Een flink aantal dieren sterft. Planten en bomen ook.

Het neerslagtekort is nu een stuk hoger dan rond dezelfde tijd in 2018. Daar komt een probleem bij: doordat het ook in de stroomgebieden van de rivieren minder regent, daalt ook de rivierwaterstand. En ook die heeft invloed op de grondwaterstand, leert onderzoek dat rond de Waal bij Nijmegen is gedaan. ,,Het grondwater zakt mee met de dalende rivierwaterstand. Tot wel enkele kilometers van de rivier.’’

Peil verhoogd

Om die reden hebben de waterschappen Aa en Maas en Limburg het peil op de Maas 10 centimeter verhoogd door de stuwen te verhogen. Probleem is dat zoiets met de Waal niet kan, aangezien daar vanwege de vele vrachtscheepvaart geen stuwen in zitten. Voor de Rijn geldt dat de waterstand ook daar de afgelopen periode extreem laag was.original post: https://www.ad.nl/wonen/de-droogte-is-nog-erger-dan-extreem-woningen-kunnen-gaan-verzakken~a57f8f28/172277917/

11 views0 comments
bottom of page